O mnie

Kim jestem:

Tłumacz pisemny i ustny języka szwedzkiego i angielskiego.
Jako absolwentka Katedry Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego o specjalizacji język szwedzki (2003), od ponad 10 lat prowadzę działalność gospodarczą i świadczę na zlecenie klientów usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych z i na język szwedzki i angielski, kładąc duży nacisk na jakość, rzetelność i terminowość tłumaczenia.
Od 2008 r. jestem członkiem Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, od kwietnia 2012 r. również członkiem Zarządu.
Współpracuję z doświadczonymi tłumaczami przysięgłymi języka szwedzkiego i angielskiego, na życzenie oferuję też pośrednictwo w zakresie tłumaczeń uwierzytelnionych i zwykłych z i na pozostałe języki.
Tłumaczę teksty we wszystkich popularnych formatach pliku. Podczas pracy korzystam z m.in. z takich programów i narzędzi wspomagających tłumaczenie, jak Trados Studio 2011 i MemoQ 6.2. Tłumaczenie odsyłane jest pocztą e-mail lub dostarczane w formie wydruku.

Specjalizacje:

Wykonuję tłumaczenia z następujących dziedzin:
- dokumenty prawnicze i sądowe
- dokumenty cywilnoprawne
- dokumenty urzędowe
- polityka społeczna, pomoc społeczna i ubezpieczenia społeczne
- medycyna i stomatologia
- budownictwo (dokumentacja, rysunki, katalogi materiałów budowlanych)
- instalacje (grzewcze, elektryczne, wodno-sanitarne, wentylacyjne)
- dokumentacja techniczna (instrukcje, specyfikacje, biuletyny techniczne)
- karty charakterystyki

Kursy i szkolenia:

2012 - 2013 - Studium Podyplomowe Kształcenia Tłumacza w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
2012 - zdany egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego języka szwedzkiego (zaprzysiężenie – kwiecień 2013)
2008 - 2013 Okresowe szkolenia zawodowe tłumacza
- ogólne zagadnienia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
- szkolenia z poprawności językowej
- szkolenia z narzędzi CAT
- zapewnianie jakości tłumaczeń
- szkolenie w zakresie tłumaczeń prawniczych
2003 - tytuł magistra studiów filologicznych, Katedra Skandynawistyki, specjalizacja język szwedzki Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny, Katedra Skandynawistyki, Linia szwedzka
2002 - CPE (Certificate of Proficiency in English) z wynikiem A Cambridge University